Kartu auginkime miško vertę

Turite miško ir nieko su juo nedarote? O gal galvojate jį parduoti? Neskubėkite, nes:

1) Miško su žeme kaina kyla kasmet vidutiniškai po 15-20%.

Pvz. 2015 metais 5 ha miško kainavo vidutiniškai 20 000 eur, dabar už 5 ha gautumėt jau 35 000 eur. Kainos skirtumas net 15 000 eur!

2) Iš savo miško galite gauti nuolatines pajamas parduodami medieną kirtimui.

Vidutiniškai iš 5 ha miško kirtimo galima gauti 70 m3 medienos, 3700 eur vertės.

3) Nuolat auginkite savo miško vertę.

Prižiūrint mišką, atliekant savalaikius kirtimus ir tinkamai sumažinus medienos tankį iškart galima turimo miško kainą pakelti vidutiniškai 30%, o miško našumą pakelti iki 20% arba papildomai 10 m3/ha kasmet. Pvz. turint 5 ha miško, po 10 metų gautumėt 500 m3 papildomos medienos pardavimui, kurios vertė šiandieninėmis kainomis yra 26500 eur.


Pasikalbėkime apie jūsų mišką Tel.: 8 682 61641 Nerijus


UAB Senas miškas patyrusių miškininkų komanda kvalifikuotai atliks Jūsų miško vertinimą ir patars koks metodas ir kokio intensyvumo tankis reikalingas Jūsų miško valdoje tam, kad užtikrinti optimalų galimų pajamų bei miško našumo santykį. Taip pat atliks visus dokumentų parengimo bei miško ženklinimo darbus.

Kvalifikuota medkirčių brigada nepriekaištingai atliks retinimo, einamuosius ar pagrindinio naudojimo kirtimus bei suformuos technologines valksmas.

Jau 10 metų dirbame Jums kad miškas oštų ir šlamėtų!

Besidomintiems pateikiame daugiau informacijos apie miško ugdymo kirtimus ir priežiūrą.

Ugdymo kirtimai – esminis šio tipo kirtimų tikslas yra pagerinti medyno kokybę ir produktyvumą. Tai reiškia kad medynas augs sparčiau, ir medžių kokybė bus žymiai geresnė. Atitinkamai gausite daug didesnę gražą iš kokybiškos medienos.

Tik tinkamu metu ir tinkamai atlikus šiuos kirtimus, galima smarkiai pagerinti kiekybinius bei kokybinius medienos rodiklius konkrečioje vietovėje.

Šių kirtimų tikslas – skatinti geriausių medžių ir viso medyno tūrio prieaugį, siekiant iki brandos amžiaus išauginti maksimalų kokybiškos medienos kiekį.

Natūraliai besiformuojančiame medyne ne visi brandos amžių pasiekę medžiai būna norimų rūšių ir savybių – nemažą jų dalį sudaro kreivi, šakoti, nepageidaujamų (menkaverčių) rūšių medžiai, todėl siekiant užauginti vertingą medyną jį būtina kryptingai formuoti nuo pat jauno amžiaus, iškertant medžius, kurių palikti netikslinga nei ūkiniu, nei biologiniu požiūriu.

Miško ugdomieji miško kirtimai - tai tikslingas periodinis dalies medžių ar krūmų iškirtimas nebrandžiame miške, kuriame juos palikti ilgiau yra netikslinga nei ūkiniu, nei biologiniu požiūriu. Pagrindiniai ugdomųjų miško kirtimų tikslai yra:

1) Formuoti tikslinę medynų rūšinę sudėtį, reguliuoti jų tankumą ir struktūrą.

2) Didinti medynų produktyvumą.

3) Gerinti medienos sortimentinę struktūrą ir prekingumą.

4) Didinti medynų atsparumą vėjavartoms, vėjalaužoms, sniegolaužoms, sniegovartoms ir kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams.

5) Sunaudoti medieną, kuri medyne supūtų jam natūraliai retėjant.

6) Gerinti miškų ekologines, estetines, rekreacines ir kitas naudingas funkcijas.

7) Sudaryti sąlygas saugomoms ekosistemoms ir objektams išlikti, palaikyti esamą arba atkurti miškų biologinę įvairovę.

Padėsime jums tinkamai prižiūrėti ir puoselėti jūsų mišką, auginti jo vertę bei iš miško gauti nuolatines pajamas.

Išsaugok mišką sekančioms kartoms!

Miško kirtimas

UAB Senas miškas atlieka miško kirtimo darbus. Bendrovė miškuose atlieka visų tipų kirtimus - pagrindinius, atvejinius, atrankinius, einamuosius, retinimus bei jaunuolynų ugdymo. Sutvarko vėjovartas.

Visus darbus UAB Senas miškas atlieka savo technika, įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis

Miškas – ilgalaikis ir stabilus turtas. Medkirtys nešinas pjūklu, į mišką turi žvelgt su pagarba. Tik patirtis ir kvalifikuoti UAB Senas miškas darbuotojai garantuoja darbų kokybę ir savalaikį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

Medienos sandėlių pirkimas

Jei dėl tam tikrų priežasčių ar aplinkybių neturite laiko pardavinėti medienos, galime ją visą nupirkti tiesiog sandėlyje, išmatuojami kiekiai, ir sutariama dėl abiems pusėms priimtinos kainos. Už perkamą medienos sandėlį atsiskaitome iš karto.

Miško pirkimas

UAB "Senas miškas" nuolat perka mišką su žeme bei mišką išsikirtimui visoje Lietuvoje. Jeigu nutarėte parduoti savo mišką, svarbu išsiaiškinti, kokia yra Jūsų miško vertė. Susisiekite su mūsų darbuotojais ir mes padėsime nustatyti Jūsų miško kainą.

Dėka profesionalios komandos ir ilgametės patirties užsitarnavome patikimo partnerio reputaciją. Tai mums suteikia galimybę pasiūlyti geriausias kainas rinkoje, profesionalų dokumentų parengimą ir operatyvų atsiskaitymą.

Sužinokite savo miško kainą jau dabar!

Stipriausi Lietuvoje